Prawie połowa firm zarządzanych przez Polki wdrożyła zasady ESG. Nowe dane KRS

Według najnowszych danych w Polsce aż 58,1 proc. firm zarządzanych przez kobiety jest pozytywnie nastawiona do zasad i norm związanych z ESG, a 46,5 proc. stosuje je w codziennej pracy. Ponadto odnotowujemy stabilny udział Polek w biznesie – kolejny rok odsetek kobiecych firm utrzymuje się na poziomie ponad 30 proc., a odsetek prezesek i członkiń zarządów w ostatnich latach waha się tylko nieznacznie. Jedynie 12,92 proc. dużych i 25,41 proc. średnich firm jest prowadzonych przez kobiety. Najaktywniejsze biznesowo w 2022 roku były już nie – jak w 2021 roku – mieszkanki zachodniopomorskiego, a kobiety z województwa śląskiego. Polskie przedsiębiorczynie niezmiennie dominują w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz szeroko rozumianej branży usługowej.

Odsetek biznesów w rękach kobiet nie maleje

Z najnowszej analizy KRS, opracowanej na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, wynika, że blisko 31 proc. polskich firm jest w 100 proc. własnością kobiet – zostały przez nie założone i są prowadzone. W ubiegłym roku ten odsetek wynosił 32,5 proc., różnica jest więc bardzo nieznaczna. Z kolei odsetek kobiet na stanowiskach prezesów w polskich firmach na koniec stycznia 2023 roku wyniósł 19,71 proc., podczas gdy w zarządach kobiety stanowiły 25,62 proc. Symboliczny, nieprzekraczający 1 proc. spadek odsetka kobiet sprawujących kluczowe stanowiska odnotowano w firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych: funkcję prezeski w spółkach giełdowych pełni obecnie niespełna 5,7 proc., a członkini zarządu – 16,22 proc.

Pod względem liczby kobiet na wysokich stanowiskach Polska na tle innych krajów Europy wypada bardzo dobrze. Dane z najnowszego badania wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet wskazują, że, nie licząc jednoosobowych działalności gospodarczych, Polki zajmują 17 proc. stanowisk kierowniczych w firmach. Wyprzedzamy pod tym względem m.in. Skandynawię – w Norwegi obejmują one 13 proc. kluczowych funkcji, w Danii – 12 proc., w Szwecji – 11 proc., a w Finlandii – jedynie 10 proc. Natomiast w Słowacji, Słowenii i na Węgrzech kobiety zajmują 15 proc. stanowisk kierowniczych.

Kobiety w biznesie wiążą przyszłość z ESG

Z tych samych danych wywiadowni gospodarczej wynika również, że firmy kierowane przez kobiety większą wagę przywiązują do kwestii społecznych – w Polsce, aż 58,1 proc. zarządzanych przez kobiety firm jest pozytywnie nastawionych do zasad i norm związanych z ESG (środowisko – ang. environmental, społeczna odpowiedzialność – ang. social responsibility i ład korporacyjny – ang. corporate governance), a 46,5 proc. ściśle się do nich stosuje w codziennej działalności. W przypadku firm kierowanych przez mężczyzn jest to ok. 30 proc.

Firmy przyszłości to te, które zwracają uwagę nie tylko na zyski, ale też na wartości, odpowiedzialność społeczną i kwestie środowiskowe, przejrzystość oraz transparentność. Liderki są tego świadome i często to one są inicjatorkami zmian – widać to zresztą na przykładzie konkursu Bizneswoman Roku, w którym wiele nominowanych firm zajmuje się właśnie działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieranie kobiecych biznesów nie sprowadza się więc tylko do kwestii równouprawnienia, ale również troski o społeczeństwo i naszą planetę – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

Największy odsetek firm prowadzonych przez kobiety już nie w zachodniopomorskim

Z analizy danych z KRS wynika, że najbardziej aktywne biznesowo w 2022 roku były kobiety z województwa śląskiego, gdzie w ich rękach znajduje się 35,3 proc. wszystkich firm, w których 100 proc. udziałów przypada na jednego właściciela. Odsetek ten wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku z 31,5 proc. Niewiele mniejszy odsetek firm należy kolejno do kobiet z województwa zachodniopomorskiego – które w ubiegłym roku plasowało się na szczycie zestawienia – świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz mazowieckiego.

Kobiety właścicielkami blisko 30 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce

Udział kobiet w biznesie jako właścicielek firm spada wraz ze wzrostem ich wielkości. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników, kobiety są właścicielkami 29,52 proc. firm. W sektorze małych firm (zatrudniających od 10 do 50 pracowników) jest to 25,41 proc.średnich (zatrudniających od 50 do 250 pracowników) – 15,82 proc., a w przypadku firm dużych (zatrudniających powyżej 250 pracowników) odsetek ten stanowi jedynie 12,92 proc. Nie odnotowano tutaj znaczących zmian w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Jako partner konkursu Bizneswoman Roku w kategorii „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” ogromnie cieszymy się, że mimo kryzysu gospodarczego dotykającego całej Europy, rola Polek w biznesie nie traci na znaczeniu. W Huawei naszą misją jest dostarczanie usług cyfrowych, które zaspokoją potrzeby współczesnych użytkowników, również tych, o specyficznych wymaganiach. Stale staramy się wspierać innowacyjność, przedsiębiorczość i rozwijać najlepsze standardy, w tym stałe zwiększanie obecności i roli kobiet w świecie technologii. Przyświeca nam idea, że technologia powinna przynosić korzyści wszystkim i czynić świat dostępnym – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Polki od lat dominują w szeroko rozumianej branży usługowej

Sytuacja nie zmienia się również w kwestii branż, w których kobiety prowadzą firmy – od lat dominują one w usługach. Ich zakres jest bardzo szeroki, od zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, salonów piękności i masażu, poprzez przeróbki odzieży, poprawki krawieckie, aż po działalność klubów fitness i obiektów sportowych czy lecznice weterynaryjne. Polki swoja przyszłość wiążą również z działalnością związaną z doradztwem finansowym i ubezpieczeniem, opieką zdrowotną, obsługą biur, a także działalnością prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwem podatkowym. Udział własności kobiet w tych przedsiębiorstwach oscyluje w granicach od 50 do nawet 70 proc.

Przytaczane dane pochodzą z badania wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet na potrzeby raportu „Kobiety w biznesie 2023” oraz analizy danych z rejestru KRS za rok 2022.

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz