Rimini Street wprowadza Rimini Connect™, pragnąc pomóc organizacjom w sprostaniu przyszłym wyzwaniom i rozwiązaniu nieustannie zmieniających się, narastających problemów w dziedzinie integracji i interoperacyjności

Nowy, łatwy do wdrożenia pakiet rozwiązań z dziedziny integracji i interoperacyjności zapewnia unikatowe, innowacyjne i ekonomiczne narzędzia do łączenia przeglądarek, systemów operacyjnych i wykorzystywanej poczty elektronicznej z oprogramowaniem Oracle, SAP i programami innych dostawców.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, wprowadził Rimini Connect™, nowy pakiet rozwiązań z dziedziny integracji i interoperacyjności umożliwiających łatwe sprostanie stale zmieniającym się wymogom związanym z integracją i interoperacyjnością.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005075/pl/

Od lat Rimini Street dostarcza sprawdzone, proaktywne rozwiązania z dziedziny integracji i interoperacyjności w zakresie oprogramowania firmowego, przeglądarek, infrastruktury i poczty elektronicznej klientów. Trzy pierwotne rozwiązania teraz zostały udostępnione w ramach nowego pakietu Rimini Connect oferującego rozwiązania z dziedziny integracji i interoperacyjności. Debiut Rimini Connect towarzyszy niedawnemu wprowadzeniu pakietu zabezpieczeń Rimini Protect™.

Łączenie coraz szerszej gamy złożonego oprogramowania

Organizacje korzystają z coraz szerszej gamy złożonych aplikacji o krytycznym znaczeniu dla prowadzonej przez nie działalności, o różnym stażu użytkowania, różnych wykorzystywanych technologiach i platformach oraz różnym stopniu personalizacji. Sprawy dodatkowo komplikują częste zmiany komponentów technologicznych, takich jak sprzęt, systemy operacyjne, przeglądarki i połączenia danych z aplikacji back-office.

Gdy określona zmiana w komponencie zespołu rozwiązań technologicznych prowadzi do zakłóceń w funkcjonowaniu danej aplikacji, zwykle dostawca oprogramowania nie podejmuje żadnych działań, dostarcza aktualizację kodu źródłowego, wymaga aktualizacji do nowej wersji, a niekiedy nawet pełnej migracji do innego produktu w celu wyeliminowania problemów związanych z integracją i interoperacyjnością.

Co więcej, oprócz wysokich kosztów, nakładów pracy i czasu potrzebnego na dokonanie zmian w zakresie wykorzystywanych aplikacji, istnieje znaczne ryzyko, że zmiany te mogłyby spowodować problemy w zakresie wzajemnej łączności z innymi aplikacjami oraz problemy systemowe, które ostatecznie mogłyby doprowadzić do zakłóceń funkcjonowania dla użytkowników. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku organizacji korzystających ze spersonalizowanych aplikacji.

Zapotrzebowanie na rozwiązania Rimini Connect

Rimini Street rozpoczęła opracowywanie przyszłościowych rozwiązań we współpracy z klientami, pragnąc odizolować aplikacje od zmian środowiskowych za pomocą technologii pełniącej rolę „uniwersalnego tłumacza” pomiędzy poszczególnymi technologiami i kodami źródłowymi, które bez jej udziału nie mogłyby ze sobą współdziałać.

Rozwiązanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez pierwsze organizacje, które zdecydowały się na jego wdrożenie, ponieważ dostarczyło zaawansowaną technologię umożliwiającą łatwą i ciągłą rekonfigurację środowiska informatycznego. Rozwiązanie zapewniło również płynną integrację i interoperacyjność bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie źródłowym aplikacji lub baz danych.

Sprawdzone rozwiązania Rimini Connect jako sposób na oszczędności

Nadszedł czas, aby umożliwić stałą, bezproblemową współpracę różnych produktów zarówno obecnie, jak i w przyszłości, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom Rimini Connect.

W ciągu ostatnich 17 lat firma Rimini Street z powodzeniem wyeliminowała tysiące problemów doświadczanych przez klientów w zakresie zgodności. Zespół liczący ponad 800 inżynierów z całego świata może się poszczycić łącznym doświadczeniem liczącym tysiące lat w zakresie rozwiązywania problemów związanych z integracją i interoperacyjnością oprogramowania w złożonych środowiskach. Firma posiada również dedykowany zespół ds. zaawansowanych technologii, który zajmuje się eliminowaniem najbardziej złożonych z tych stale ewoluujących wyzwań.

Dzięki rozwiązaniom Rimini Connect schematu wykorzystywanego oprogramowania nie ogranicza już matryca zgodności aplikacji i wersji oprogramowania oferowanych przez ich dostawcę, który może wymagać kosztownych, ryzykownych i czasochłonnych aktualizacji kodu źródłowego aplikacji, aktualizacji do nowych wersji bądź migracji do innego oprogramowania.

Mamy przyjemność udostępnić rozwiązania Rimini Connect wszystkim organizacjom na całym świecie. Oto pierwsze trzy rozwiązania Rimini Connect:

· Rimini Connect™ for Browsers,

· Rimini Connect™ for OS,

· Rimini Connect™ for Email.

Klienci zyskują szybkie i trwałe rezultaty

„Wielu z naszych klientów z powodzeniem wykorzystuje rozwiązania Rimini Connect w swoich procesach produkcyjnych, zyskując oszczędności rzędu milionów dolarów, znacznie ograniczając wymagane nakłady pracy i czas, unikając zarazem konieczności aktualizacji kodu źródłowego dostawcy oprogramowania, aktualizacji aplikacji lub migracji, aby tylko zachować możliwość integracji i interoperacyjność” – stwierdził Desmond Whitt, wiceprezes ds. zaawansowanych usług technologicznych w Rimini Street, Inc.

Firma Officeworks, duży podmiot detaliczny prowadzący działalność za pomocą wszystkich kanałów sprzedaży w Australii, była w stanie uniknąć kosztownej i złożonej aktualizacji oprogramowania SAP, która zakłóciłaby bieżącą działalność firmy, dzięki zastosowaniu rozwiązania Rimini Connect for Browsers.

„W perspektywie długoterminowej Rimini Connect umożliwiło nam priorytetowe potraktowanie inwestycji w technologie w celu poprawy łatwego i angażującego doświadczenia klienta – zauważył Michael Howard, dyrektor operacyjny w Officeworks. – Ten projekt w ogromnej mierze opierał się na współpracy z zespołem Rimini Street; gdy tylko pojawiały się problemy z implementacją wynikające z wyjątkowej specyfiki naszego środowiska, zespół ten aktywnie pomagał nam w poszukiwaniu rozwiązań i eliminowaniu napotykanych trudności. Naszym celem było zapewnienie możliwie jak najpłynniejszej transformacji bez zakłóceń dla prowadzonej działalności, co udało się osiągnąć dzięki Rimini Street”.

MilliporeSigma, usługodawca z sektora farmaceutycznego dostarczający najnowocześniejsze narzędzia, usługi i wiedzę fachową na potrzeby eksperymentów i opracowywania nowych produktów przy zapewnieniu ścisłej zgodności z przepisami federalnymi, wdrożył rozwiązanie Rimini Connect for Email w odpowiedzi na potrzeby swojej działalności.

„Zgodność poczty elektronicznej ma dla nas zasadnicze znaczenie. Wdrożenie Rimini Connect przebiegło bez najmniejszych zakłóceń. Nie było żadnych przerw w funkcjonowaniu systemu. Nasi użytkownicy końcowi nie wiedzieli, że cokolwiek się wydarzyło – stwierdziła Karen McAfee, starsza analityk biznesowa ds. IT-AMD w MilliporeSigma. – Rimini Street zrewolucjonizowała moją pracę i zapewniła mi spokój ducha, ponieważ wiem, że mamy do dyspozycji dobrego, rzetelnego partnera wspierającego nasz system”.

Rimini Connect™ for Browsers

Rimini Connect for Browsers obsługuje jedną lub więcej przeglądarek niezgodnych z komunikatami HTML wysyłanymi przez aplikacje ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Obecnie większość organizacji ma licznych klientów stacjonarnych i mobilnych, a wiele wersji oprogramowania czasem działa jednocześnie. Rimini Connect for Browsers eliminuje związane z tym wyzwania:

· pomaga zapewnić zgodność obecnych i przyszłych aplikacji i wersji,

· wydłuża okres eksploatacji dotychczasowych aplikacji firmowych i minimalizuje zmiany dla użytkowników korzystających z wielu obecnych i przyszłych przeglądarek i wersji,

· nie wymaga wprowadzania zmian na portalu serwera ani w przeglądarkach,

· nie wymaga aktualizacji ani migracji w zakresie kodu aplikacji,

· nie wymaga testowania regresji aplikacji.

Rimini Connect™ for OS

Rimini Connect for OS obsługuje nowe wersje systemu operacyjnego, które mogą nie posiadać certyfikatów lub być niezgodne z aplikacjami ERP. W ramach wysiłków na rzecz spełnienia zmieniających się standardów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności większość organizacji nie zdaje sobie sprawy z istnienia alternatyw wobec aktualizacji systemów operacyjnych. Zwykle aktualizacja aplikacji jest również wymagana w celu obsługi nowszych wersji systemu operacyjnego. Rimini Connect for OS eliminuje związane z tym wyzwania:

· pomaga zapewnić zgodność obecnych i przyszłych wersji aplikacji z licznymi obecnymi i przyszłymi wersjami systemów operacyjnych,

· wydłuża okres eksploatacji dotychczasowych aplikacji firmowych i minimalizuje zmiany dla użytkowników,

· zapewnia niezależne zarządzanie schematami aplikacji firmowych i systemów operacyjnych,

· umożliwia aktualizację systemów operacyjnych,

· nie wymaga testowania regresji aktualizacji.

Rimini Connect™ for Email

Rimini Connect for Email obsługuje nowe protokoły uwierzytelniające i obsługujące pocztę elektroniczną, zapewniając bezproblemową integrację. Nowoczesne aplikacje wykorzystują pocztę elektroniczną w ramach przepływów pracy, lecz często stosują starsze metody nawiązywania łączności z rozwijającymi się usługami pocztowymi. To rozwiązanie umożliwia wdrożenie nowych standardów bez jakichkolwiek zmian w zakresie kodu źródłowego aplikacji. Rimini Connect for Email eliminuje związane z tym wyzwania:

· zachowuje przepływy pracy związane z powiadomieniami i uwierzytelnianiem w oparciu o pocztę elektroniczną w miarę rozwoju protokołów serwerów uwierzytelniania,

· szybko eliminuje niezgodności w związku z migracją Microsoft Exchange Online do protokołu Open Authorization 2.0 (OAUTH2) z dniem 1 stycznia 2023 r.,

· wydłuża okres eksploatacji dotychczasowych aplikacji firmowych i minimalizuje zmiany dla użytkowników,

· nie wymaga aktualizacji ani migracji w zakresie kodu aplikacji,

· nie wymaga testowania regresji aplikacji.

Zobacz rozmowę dyrektora generalnego Rimini Street, Setha Ravina, ekspertów Rimini Street ds. integracji, klientów oraz analityka branżowego na temat strategii i rozwiązań dla stale zmieniających się potrzeb związanych z integracją i interoperacyjnością.

Więcej informacji na stronie https://www.riministreet.com/connect.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na znaczne oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4900 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu odkupu akcji oraz naszą zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na naszą działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla naszej działalności oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach naszego instrumentu kredytowania; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i naszą zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów naszych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; naszą zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005075/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz