Na rynku obligacji widać już poprawę nastrojów inwestorów

„Już widoczne jest pewne uspokojenie nastrojów. Podwyżki stóp procentowych zbliżają się do końca. Rynek obligacji wygląda dosyć optymistycznie i moim zdaniem przyszły rok dla tego sektora będzie wyraźnie lepszy” – powiedział Karol Ciuk, dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI SA.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz