Nowa cyfrowa pieczęć spersonalizowana firmy HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała założenia do nowego rodzaju pieczęci cyfrowej. Aktualnie firma obsługuje w swoich systemach pieczęcie cyfrowe kwalifikowane oraz niekwalifikowane wydane przez własne Centrum Autoryzacji i w podobnym zakresie indywidualne podpisy cyfrowe. Są one w firmach wykorzystywane do podpisywania dokumentów i raportów generowanych przez działy kadrowo-płacowe, handlowe czy obsługi magazynowe. Dzięki temu możliwa jest rezygnacja z dokumentów papierowych i stosowanie ich odpowiedników elektronicznych.

W dokumentach podpisywanych standardową pieczęcią cyfrową nie ma informacji o osobie, która podpisała dokument. Nowa pieczęć cyfrowa rożni się tym od znanych rozwiązań, że zawiera dane personalne osoby, która ten podpis wykonała. Jest to rozwiązanie zbliżone do podpisu profilem zaufanym ePUAP, w którym osoba podpisująca jest uwiarygadniania pieczęcią podpisu zaufanego Ministra ds. Informatyzacji.

Dzięki nowemu typowi pieczęci uzyskuje się nie tylko niezaprzeczalność pochodzenia w odniesieniu do firmy, ale również w odniesieniu do pracownika, który podpisał ten dokument. Firma używająca pieczęci spersonalizowanej weryfikuje i odpowiada za daną osobę.

Zaletą nowego rozwiązania jest fakt, iż do wykonania takiej pieczęci nie trzeba mieć żadnego sprzętu po stronie stacji roboczej użytkownika, ponieważ cały proces odbywa się na serwerze. Kolejną zaletą jest możliwość wstawienia takiej pieczęci również za pomocą telefonu komórkowego. Zwykle w takich przypadkach jest problem z dołączeniem do smartfonów urządzeń z podpisem cyfrowym zakończonych wtyczką USB.

Użycie nowej pieczęci w wielu przypadkach może zastąpić cyfrowy podpis imienny, a jedynym warunkiem jest identyfikacja danej osoby przez firmę, która zarządza użytkownikami systemu. Takie podejście do spersonalizowanej pieczęci w wielu przypadkach może zastąpić podpis imienny i będzie prawdopodobnie popularne zwłaszcza w środowisku bankowym gdzie wiele dokumentów musi być oznaczonych osobą, która je podpisuje. Chociaż w przypadku zwykłej pieczęci można w rejestrach systemowych sprawdzić, kto ją wykonał, jednak zintegrowanie tej informacji w pieczęci umożliwia stwierdzenie podpisującego po stronie użytkownika.

Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone w systemach HEUTHES w 1. kwartale 2023 roku.

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl.

Źródło informacji: HEUTHES SP. Z O.O.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz