Prezentacja raportu PKEE i EY pt. „Polska ścieżka transformacji energetycznej”

Celem dokumentu jest przedstawienie głównych założeń europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej oraz zrealizowane i planowane przez polski sektor energetyczny działania mające na celu szeroko zakrojoną transformację. Ponadto, opracowanie prezentuje szanse, bariery i zagrożenia związane z dążeniem do neutralności klimatycznej oraz jej szacowane koszty wraz z możliwymi źródłami finansowania.

Źródło informacji: PKEE

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz