noco-noco ogłasza premierę „X-SEPA(TM)” – rewolucyjnej technologii separatorów

X-SEPA™ wykracza poza typową koncepcję separatorów w celu dostarczenia nowej wartości dodanej do akumulatorów; wysyłka próbek rozpocznie się w styczniu 2023 roku.

SINGAPUR, 22 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ — Firma noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco”) ogłasza wprowadzenie na rynek produktu X-SEPA™, przełomowego separatora, który pomoże w poprawie parametrów obecnych technologii stosowanych w akumulatorach i przyspieszy rozwój akumulatorów nowej generacji. X-SEPA™ charakteryzuje się trójwymiarowym układem siatki porów i wielowarstwową konstrukcją oraz oferuje optymalne połączenie wytrzymałości membrany, wysokiej porowatości i ulepszonej wydajności baterii. Firma noco-noco pokonała wyzwania związane z masową produkcją i rozpocznie wysyłkę próbek X-SEPA™ w styczniu 2023 roku.

Tworzenie nowego rynku

X-SEPA™ jest platformą technologiczną, która wykracza poza typową koncepcję separatora, w celu zapewnienia nowej wartości dodanej dla akumulatorów. Spółka dominująca firmy noco-noco, 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance”) opracowała produkt X-SEPA™ w ramach trwających osiem lat prac badawczo-rozwojowych w celu rzeczywistego rozwiązania kwestii związanych z ochroną środowiska. Separator pełni najważniejszą funkcję w baterii – jest elementem, który oddziela anody i katody, zatrzymuje elektrolity i zapewnia przewodnictwo jonowe pomiędzy elektrodami. Jednowarstwowy separator firmy 3DOM Alliance charakteryzuje się większą porowatością i jednolitą labiryntową strukturą porów, która hamuje formowanie się dendrytów. Zwiększenie porowatości obniża jednak wytrzymałość separatora. Z tego powodu i w celu zwiększenia wytrzymałości, oraz ograniczenia formowania się dendrytów, narodził się wielowarstwowy separator X-SEPA™. X-SEPA™ doskonale równoważy parametry wydajności w zewnętrznych warstwach o dużej porowatości i wytrzymałość, jaką zapewnia wewnętrzna warstwa o niskiej porowatości. Wyniki te uzyskano w ramach projektu finansowanego przez Organizację Rozwoju Nowych Technologii Energetycznych (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development).

Wielowarstwowy separator firmy 3DOM Alliance będący przedmiotem toczącej się procedury patentowej, z trójwymiarowo ułożoną makroporowatą strukturą zapewnia przedłużony okres użytkowania akumulatorów, ulepszoną niezawodność (niższy wskaźnik wypadków, itp.) i wyższy współczynnik rozładowywania. Akumulatory wyposażone w separator X-SEPA™ charakteryzują się również doskonałą odpornością na podwyższoną temperaturę i są odpowiednie dla zastosowań wymagających wysokiej mocy, tak jak w przypadku startów i lądowań statków powietrznych. Wiele konwencjonalnych akumulatorów nie jest w stanie wytrzymać wysokich temperatur, a ich stan szybko się pogarsza w regionach tropikalnych z wysokimi temperaturami i wysoką wilgotnością. Dzięki swojej unikatowej strukturze i zastosowanemu materiałowi, które sprawiają, że separator jest kompatybilny z innymi elementami odpornymi na wysokie temperatury, X-SEPA™ jest idealny do stosowania w regionach charakteryzujących się wysokimi temperaturami, gdzie oczekiwany jest dynamiczny rozwój i elektryfikacja na dużą skalę.

Propagowanie transformacji cyfrowej (DX) w obszarze projektowania i produkcji akumulatorów – wysoko precyzyjne modelowanie przyspiesza prace badawczo-rozwojowe w zakresie akumulatorów nowej generacji

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne (EV), istnieje potrzeba fundamentalnej poprawy wydajności akumulatorów. Wypadki spowodowane awarią akumulatora opóźniają rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych na całym świecie; wycofanie towaru z rynku oznacza ogromne koszty dla producentów tych pojazdów, a utylizacja pojazdu elektrycznego wraz z akumulatorem może spowodować zanieczyszczenie gleb. Unikatowa struktura separatora X-SEPA™ eliminuje jedną z głównych przyczyn występowania zwarć, a odporny na działanie wysokich temperatur materiał ogranicza ryzyko wypadków spowodowanych awarią akumulatora i uszkodzeń. Ponadto X-SEPA™ zapewnia doskonałą wydajność akumulatorów przy dużym obciążeniu i niezawodność w różnych ekstremalnych warunkach dzięki wysokiej odporności zastosowanego poliamidu na działanie wysokich temperatur.

X-SEPA™ przyspieszy przejście do kolejnego etapu prac rozwojowych nad akumulatorami. Wykracza poza konwencjonalną funkcję separatorów, polegającą na odizolowaniu anody i katody – przyczynia się do zmiany wydajności akumulatorów i pozwala na rozwój wysokowydajnych akumulatorów. W odróżnieniu od standardowych separatorów z nierównomiernie rozłożonymi porami, X-SEPA™ ma jednolitą heksagonalną strukturę położonych blisko siebie porów, co pozwala na symulację z zastosowaniem wysoko precyzyjnego modelowania, elastyczny układ struktury separatora i optymalizację różnych parametrów. Dzięki temu X-SEPA™ może zostać dostosowany do dowolnego typu akumulatora. Ta „obliczeniowa” jakość jest również istotna pod tym względem, że pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej z laboratorium lub z rynku, które można wykorzystać do kolejnych prac rozwojowych, tym samym zapewniając ogromny potencjał do przyspieszenia procesu rozwoju i drastycznie zwiększając szansę na przełom technologiczny. Tym sposobem X-SEPA™ przyczyni się do dramatycznej transformacji „analogowych” obszarów projektowania i produkcji akumulatorów i dopasowania ich do ery transformacji cyfrowej.

Dążenie do wprowadzenia separatora X-SEPA™ do wszystkich akumulatorów na całym świecie w okresie kolejnych pięciu lat

Separator X-SEPA™ wydłuża cykl życia baterii co najmniej dwukrotnie, pozwalając na ich różnorodne zastosowanie do samego końca okresu ich użytkowania – po pierwszym zastosowane w pojazdach elektrycznych, mogą posłużyć ponownie, na przykład w systemach magazynowania energii. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, lecz również obniża koszt cyklu ładowania. Przedłużenie życia akumulatora z separatorem X-SEPA™ minimalizuje oddziaływanie na środowisko każdego akumulatora i otwiera nowe możliwości w zakresie zamkniętego obiegu użytkowania.

Dostawca rozwiązań dekarbonizacyjnych, noco-noco, kieruje się celem podniesienia pozycji akumulatorów o długim cyklu życia na infrastrukturę społeczną. Pierwsze i drugie zastosowanie, jak również recykling, są podstawą zachowania środowiska naturalnego w dobrym stanie. Chociaż elektryfikacja wydaje się rozwijać na całym świecie w celu poprawy stanu środowiska naturalnego, produkcja akumulatorów drenuje zasoby naturalne ziemi i odpowiada za emisję ogromnych ilości CO2, podczas gdy zużyte akumulatory mogą doprowadzić do poważnego zanieczyszczenia. Z tego względu noco-noco zdecydowanie sprzeciwia się modelom biznesowym, które wykorzystują rosnące zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne poprzez masową produkcję i sprzedaż akumulatorów o krótkim cyklu życia. Zamiast tego, misją firmy jest ograniczenie emisji CO2 i zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez priorytetowe traktowanie wydajnego zużycia energii i maksymalne wykorzystanie minimalnej liczby akumulatorów o długim cyklu życia. Noco-noco z zaangażowaniem działa na rzecz ograniczenia liczby wypadków związanych z akumulatorami i sprawienia, że akumulatory staną się przystępną cenowo i bezpieczną infrastrukturą społeczną, z której każdy będzie mógł skorzystać.

Nie mając ani chwili do stracenia zanim temperatura na ziemi podniesie się o 1,5oC i przekroczony zostanie punkt, z którego nie ma już odwrotu, firma noco-noco jest świadoma pilności wprowadzenia separatora X-SEPA™ do wszystkich akumulatorów na świecie w okresie najbliższych pięciu lat, zanim będzie za późno na ochronę środowiska. Z tego powodu noco-noco zapewni szeroką dostępność technologii X-SEPA™ wszystkim producentom akumulatorów i zakupi akumulatory wyposażone w separator X-SEPA™ do zastosowania w produktach (pojazdach elektrycznych, systemach magazynowania energii), które będą przedmiotem leasingu w ramach neutralnej pod względem emisji CO2 usługi leasingu. X-SEPA™ umożliwi przedłużenie cyklu życia akumulatorów co najmniej dwukrotnie w ramach pierwszego lub drugiego zastosowania, ograniczając liczbę niezbędnych akumulatorów o 75% lub więcej. Firma noco-noco planuje pozyskanie partnerów, którzy również cenią sobie trwałość produktu i pracują nad stworzeniem mechanizmu propagującego zrównoważony rozwój.

noco-noco Pte. Ltd.

Firma noco-noco postawiła sobie na cel rzeczywistego rozwiązania problemów środowiskowych, napędzając przyszłość „bez CO2” inteligencją i sercem. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie noco-noco.com, na portalu LinkedIn (www.linkedin.com/company/noco-noco), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: contactus@noco-noco.com.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1973291/Conventional_Seperator_VS_X_SEPA.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1963406/Logo.jpg 

Źródło: noco-noco

Źródło informacji: PR Newswire

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz