Uber otwiera nowe punkty weryfikacji osobistej kierowców

Uber kontynuuje swój pionierski na rynku program fizycznej weryfikacji kierowców. Od połowy grudnia, firma jako pierwsza w Polsce uruchomiła proces, w którym kilkuset kierowców tygodniowo musiało odwiedzić Centrum Wsparcia w Warszawie. W lutym Uber otworzy kolejne punkty weryfikacji w Krakowie i Poznaniu, a w kolejnych miesiącach uruchomi proces weryfikacji w pozostałych miastach. Pierwsze efekty już widać, a sami kierowcy oceniają to przedsięwzięcie bardzo pozytywnie.

Uber nieustannie działa na rzecz podniesienia standardów bezpieczeństwa na swojej platformie oraz w całej branży. Dlatego firma, jako pierwsza w Polsce, wdrożyła program fizycznej weryfikacji kierowców, a także opublikowała szereg postulatów mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze taxi. 

“Proces osobistej weryfikacji kierowców to duże wyzwanie logistyczne, ale wierzymy, że nasze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w przejazdach. Pierwszy etap idzie nam bardzo sprawnie. W Warszawie na początku zapraszaliśmy do Centrum Wsparcia Kierowców około dwustu kierowców tygodniowo, a teraz jesteśmy gotowi zwiększyć tę liczbę trzykrotnie. Ten proces, choć długotrwały, jest na pewno efektywny. Weryfikacja osobista, fizyczna wszystkich kierowców to nasz cel i cieszymy się, że inni też dostrzegają taką potrzebę” – mówi Marcin Konrad Moczyróg, dyrektor regionalny Uber CEE

Weryfikacja tożsamości oraz dokumentów 

W ramach weryfikacji, kierowcy są zapraszani do biura by okazać niezbędne dokumenty. Jeśli nie stawią się w wyznaczonym terminie, ich dostęp do konta zostaje zablokowany (nie mogą realizować przejazdów) do momentu przedstawienia dokumentów osobiście i zweryfikowania ich przez pracownika Uber. Oryginalność dokumentów Uber sprawdza wykorzystując m.in. specjalistyczne urządzenia stosowane między innymi na lotniskach. Nieprawidłowości są natychmiast zgłaszane na policję. 

Nasza współpraca z firmą Uber ma charakter dwukierunkowy. Kontaktujemy się z przedstawicielami firmy kiedy mamy wątpliwości dotyczące danych użytych do rejestracji w aplikacji Uber, autentyczności dokumentów, którymi posługują się kierowcy czy też w celu identyfikacji kierowców dopuszczających się czynów zabronionych. Przedstawiciele firmy natomiast zgłaszają nam wszelkie ujawnione przez siebie nieprawidłowości a my wyciągamy konsekwencje prawne wobec osób, które popełniły konkretne przestępstwo. Dzięki takiej współpracy w okresie ostatnich 2 miesięcy z art.270 kodeksu karnego postawiono zarzuty dwóm osobom. To wszystko pokazuje wyraźne, że kierowcy nie mogą czuć się bezkarni a tego typu kontrole są potrzebne i będą kontynuowane – mówi Podinspektor Robert Szumiata, Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Dodatkowo kierowcy mają wykonywane zdjęcia na unikalnym tle, które następnie są dodawane do konta kierowcy na platformie oraz wykorzystywane podczas weryfikacji tożsamości kierowcy w czasie rzeczywistym. 

Więcej punktów i dalsza współpraca z Policją 

Po udanym wdrożeniu w Warszawie, Uber jeszcze w lutym otworzy kolejne punkty osobistej weryfikacji kierowców w Krakowie oraz w Poznaniu. W najbliższym tygodniu firma przeprowadzi także kolejny warsztat dla Komendy Głównej Policji, w ramach którego funkcjonariusze spotkają się z oficerem łącznikowym z Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego (Public Safety Response Team/PSRT), który w firmie Uber odpowiada wyłącznie za współpracę z organami ścigania. 

Fizyczna weryfikacja kierowców to jeden z postulatów Uber na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa całej branży. Pozostałe zostały zawarte w raporcie “Kierunek: Bezpieczeństwo” przygotowanym we współpracy merytorycznej z: Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, Fundacją Centrum Praw Kobiet oraz Stowarzyszeniem Partnerstwo na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Należą do nich m.in.:

– wprowadzenie Karty Standardów Ochrony Pasażerów i Kierowców,

– stworzenie systemu elektronicznej jednolitej ogólnokrajowej licencji taxi,

– możliwość wymiany informacji o kierowcach pomiędzy pośrednikami (platformami).

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz