ID Logistics podsumowuje IV kwartał: dynamiczny rozwój biznesu

ID Logistics,  jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje przychody za IV kwartał 2022 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Rok 2022 miał przełomowe znaczenie dla rozwoju naszej Grupy, z silnym wzrostem aktywności i rozmieszczeniem geograficznym po obu stronach Atlantyku, z przejęciem Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie działalności we Włoszech wzmocniło także naszą obecność w Europie. Grupa ugruntowała już swoją pozycję we Francji, Europie i Ameryce, co pozwala nam na rozpoczęcie 2023 roku z ambicją kontynuowania rozwoju naszego modelu rentownego wzrostu”.

WZROST PRZYCHODÓW O 24,9%  (+4,7% LIKE FOR LIKE)

W IV kwartale ID Logistics po raz kolejny odnotował dynamiczny wzrost przychodów, które wyniosły 686,3 mln. To przekłada się na wzrost o 24,9% (4,7% like-for-like) w porównaniu z IV kwartałem 2021 r., kiedy przychody wzrosły o 21%, po zakończeniu pandemii.

  • We Francji, rynku macierzystym Grupy, przychody wzrosły o 6,8% do 222,3 mln euro. Po uwzględnieniu konsolidacji Colisweb (przejętej w styczniu 2022 r.), wzrost wyniósł 2,5%. Dla przypomnienia, w  IV kwartale 2021 r. Grupa odnotowała wzrost  o 7,8%.
  • W IV kwartale Grupa osiągnęła dobry wzrost przychodów także na rynkach międzynarodowych, o 35,9% do 464  mln euro. Wynik ten obejmuje przychody z firm: GVT, przejętej w krajach Beneluksu w grudniu 2021 r., oraz Kane Logistics, przejętej w USA w marcu ub.r. Po skorygowaniu o zmiany w zakresie konsolidacji oraz uwzględnieniu ogólnie pozytywnego efektu kursów wymiany walut, wzrost w ujęciu like-for-like wyniósł 5,9% w porównaniu z IV kw. 2021 r., w którym odnotowano wzrost o 30,8%.

Przychody Grupy ID Logistics za 2022 rok wyniosą ponad 2,508 mld euro, osiągając wzrost na poziomie 31,3% (+11,3% like-for-like). W tym czasie Grupa uruchomiła 16 nowych centrów dystrybucji.

NOWE KONTRAKTY

Liczba przetargów, do których w IV kwartale zaproszono ID Logistics, utrzymała się na wysokim poziomie, gdyż klienci uwzględnili już w swoich prognozach wpływ nowego otoczenia gospodarczego. Wśród przykładów nowych kontraktów, które Grupa pozyskała lub zaczęła realizować, wymienić można: 

  • W Rumunii Ursus Breweries, największy w tym kraju producent piwa, powierzył ID Logistics zarządzanie swoimi operacjami w magazynie o powierzchni 18 tys. mkw. w Timisoarze.
  • W Polsce ID Logistics kontynuuje dynamiczny rozwój i umacnia pozycję na rynku logistyki kontraktowej dedykowanej obsłudze sieci handlowych. Operator podpisał umowę na zarządzanie drugim centrum dystrybucyjnym Auchan. Magazyn o powierzchni 54 tys. mkw., obsługiwany przez zespół blisko 500 pracowników, ma być dedykowany obsłudze artykułów spożywczych składowanych w temperaturze otoczenia i kontrolowanej, dystrybuowanych do sklepów w południowej części Polski
  • W Brazylii, na początku 2023 r. ID Logistics otworzy nowy magazyn w Extrema City dla Diageo, który ma stać się regionalnym centrum doskonałości w Ameryce Łacińskiej, działającym w oparciu o zrównoważone rozwiązania. Projekt ten uzupełnia portfolio usług ID Logistics w Brazylii o ważną branżę i wzmacnia międzynarodowe partnerstwo między ID Logistics a Diageo.

Ponadto, firma Nespresso odnowiła kontrakt z ID Logistics na kompleksową obsługę logistyczną w Stanach Zjednoczonych. Ta decyzja długoletniego i kluczowego klienta Grupy w USA jest wyrazem wielkiego zaufania. Potwierdza też znaczenie przejęcia firmy Kane Logistics na początku 2022 r. oraz zdolność uruchomionej na tym rynku firmy do spełnienia oczekiwań głównych, międzynarodowych klientów.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI W ROSJI

Wraz z początkiem 2023 r. ID Logistics zakończył wszelką działalności w Rosji. Vera Gorbacheva, pełniąca funkcję dyrektora generalnego ID Logistics Rosja do końca ub.r., złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Grupy ID Logistics.

PERSPEKTYWY

Po strategicznych posunięciach w 2022 r., ID Logistics jest dobrze przygotowany do kontynuacji rentownego rozwoju, z wykorzystaniem swoich mocnych stron w Europie (szczególnie w Polsce i Włoszech) oraz Stanach Zjednoczonych. Grupa monitoruje zmiany w sytuacji makroekonomicznej i zwraca szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów.

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz