FUNDACJE RODZINNE CORAZ BLIŻEJ

FUNDACJE RODZINNE CORAZ BLIŻEJ

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja br. Od tej daty będzie można rejestrować fundacje rodzinne, które mają przede wszystkim umożliwiać przeprowadzenie skutecznej wielopokoleniowej sukcesji w firmach rodzinnych. Czy polskie firmy są na to gotowe?

Fundacja rodzinna wprowadza istotne zmiany w polskim prawie. Przyszli fundatorzy powinni znać różnice pomiędzy strukturyzacją sukcesji w oparciu o fundację a o spółkę prawa handlowego, czy fundusz inwestycyjny zamknięty. 

Podstawowa różnica to ta, że w przypadku fundacji rodzinnej ani fundator, ani beneficjenci nie otrzymają żadnych praw udziałowych do fundacji. Relacja własnościowa z chwilą przeniesienia do Fundację Rodzinną przestaje istnieć.

Aktualnie czekamy na teksty rozporządzeń do ustawy. Zanim jednak przyszli fundatorzy podejmą decyzję o powołaniu Fundacji Rodzinnej warto by zadali sobie pytanie, czy jest to narzędzie którego potrzebują? Do tego niezbędne będzie zaznajomienie się z przepisami i poznanie uwarunkowań prawnych, w których Fundacja Rodzinna będzie funkcjonować.- zauważa Agnieszka Krysik, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych” Business Centre Club.

Ustawa o Fundacji Rodzinnej wprowadzi nowelizację przepisów prawa spadkowego, odnoszące się bezpośrednio do instytucji zachowku. Ustawa przewiduje możliwość zrzeczenia się zachowku (choć doktryna dopuszczała taką możliwość w ramach zrzeczenia się dziedziczenia), rozłożenia go na raty, obniżenia jego wysokości oraz odroczenia terminu jego spłaty.

Strukturyzacja Fundacji Rodzinnej będzie wymagała wypracowania statutu, który uwzględni uwarunkowania rodzinne i majątkowe dotyczące fundatora jak również beneficjentów. Statut będzie określał między innymi czas trwania fundacji, zasady powoływania, odwoływania oraz prawa i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także wartość funduszu założycielskiego, który musi być nie niższy niż 100.000 zł.

Nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na założenie Fundacji Rodzinnej. Przeszkodą mogą być koszty założenia i działalności takie jak: koszt funduszu założycielskiego,  koszty obsługi prawnej i prawnopodatkowej, księgowej, administracyjnej, a także koszt obligatoryjnego audytu i sprawowania nadzoru właścicielskiego nad mieniem wniesionym do Fundacji Rodzinnej. 

Fundacja Rodzinna formalnie będzie podatnikiem CIT z prawem do podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego. Od edukacji i właściwego stosowania prawa zależeć będzie to, czy Fundacja Rodzinna nie stanie się narzędziem optymalizacji podatkowej ani narzędziem do realizacji innych celów niż sukcesja. Musimy pamiętać, że wykorzystywanie Fundacji Rodzinnej do celów optymalizacyjnych spotka się z reakcją ustawodawcy i zmianą przepisów prawa, które doprowadzą do zmian rozwiązań przyjętych na potrzeby sukcesji majątku.

Istotną rolę odegra profesjonalne doradztwo, bez którego cel, który fundator chce zrealizować poprzez Fundację Rodzinną, może nie być możliwy do osiągnięcia. 

Warto przyjąć założenie, że powołanie fundacji to wybór kierunku sukcesji, z którego może być bardzo trudno zawrócić. Sama ustawa bowiem wskazuje zasadę, że Fundacja Rodzinna nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na fundusz założycielski. – dodaje Agnieszka Krysik, Przewodnicząca Komisji BCC dla Rodzinnych” Business Centre Club.

Zdaniem ekspertki BCC najbliższe lata będą czasem na identyfikację luk prawnych i konieczności wprowadzenia dodatkowych rozwiązań w Ustawie o Fundacji, służących celowi jaki przyświecał ustawie. 

———————————————————-

Agnieszka Krysik – radca prawny, przewodnicząca “Komisji BCC dla Rodzinnych” Business Centre Club, ekspertka BCC ds. przedsiębiorczości rodzinnej i sukcesji w biznesie, uczestniczka prac nad ustawą o fundacji rodzinnej od pierwszego tekstu projektu, założycielka KRYSIKLAW, prowadząca serwis dla firm rodzinnych www.fundacjerodzinne.pl

BCC – największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Na terenie Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. 

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz