Wartość inwestycji Eesti Energia wzrosła do blisko pół miliarda euro w 2022 r.

Skorygowany zysk netto Eesti Energia, estońskiej państwowej grupy energetycznej, wyniósł w 2022 roku 128 mln euro, prawie trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym. To pozwoliło grupie na rekordowo wysokie inwestycje, których wartość w 2022 roku osiągnęła blisko pół miliarda euro, z czego większość została przeznaczona na rozwój odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku Eesti Energia systematycznie zwiększała swój portfel klientów na wszystkich rynkach, na których grupa prowadzi działalność – w tym w Polsce, gdzie liczba klientów wzrosła aż o 89%.

W 2022 r. Eesti Energia zainwestowała 447 mln euro, najwięcej w historii grupy, i aż o 200 milionów euro więcej niż w 2021 r. Znaczna część tych środków została przeznaczona na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych, podnoszenie niezawodności linii dystrybucyjnych w Estonii i podłączanie mikro-producentów do sieci.

– Dynamiczny wzrost na rynkach bałtyckich umożliwia nam inwestowanie rekordowych kwot w dalszy rozwój. Systematycznie zwiększamy portfolio naszych klientów, a także wolumeny produkowanej energii – komentuje Andri Avila, członek zarządu i dyrektor finansowy Eesti Energia.

Nakłady inwestycyjne zwiększył także Enefit Green, jeden z wiodących producentów energii odnawialnej w regionie. W raportowanym roku spółka zainwestowała 161 milionów euro, czyli czterokrotnie więcej niż w 2021 r. – Jednocześnie podjęliśmy kolejne sześć decyzji dotyczących inwestycji za pół miliarda euro, które w przyszłości pozwolą nam rozwinąć trzy lądowe farmy wiatrowe i trzy fotowoltaiczne. Pozwoli nam to produkować bardziej przystępną cenowo i przyjazną środowisku energię elektryczną. Pod koniec zeszłego roku Enefit Green budował sześć farm wiatrowych o łącznej mocy 546 MW energii i cztery farmy fotowoltaiczne, o mocy sięgającej 50 MW – dodaje Andri Avila.

Ponad 100 tys. nowych klientów

W 2022 roku o ponad jedną piątą wzrosła liczba klientów grupy w krajach bałtyckich, Finlandii i Polsce, do rekordowych 605 tysięcy. Największy udział w tym przyroście miało czterokrotne zwiększenie liczby klientów na Litwie. Liczba ta wzrosła również na pozostałych rynkach, na których grupa prowadzi działalność – na Łotwie o 71%, w Polsce o 89%, a w Finlandii o 24%.

W dobie kryzysu energetycznego, rosnąca liczba i satysfakcja naszych klientów są dla nas niezwykle ważnymi wskaźnikami, które pokazują, że pomimo trudności na światowych rynkach energetycznych, Enefit oferuje skuteczne rozwiązania – wskazuje Andri Avila.

Większość energii elektrycznej Eesti Energia sprzedała poza Estonią: w Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Grupa zajmuje obecnie drugie miejsce pod względem udziałów w rynkach na Łotwie i Litwie.

Przychody Eesti Energia ze sprzedaży wzrosły w 2022 roku o 69% i wyniosły 2,2 mld euro, a 56% tego zysku pochodziło ze sprzedaży na rynkach poza Estonią.

Działalność Eesti Energia w Polsce

Od 2016 roku w Polsce działa Enefit, należący do grupy Eesti Energia. Rok 2022 był rekordowy dla spółki pod względem kontraktacji. Najwyższe wyniki firma odnotowała w zakresie sprzedaży energii elektrycznej – wysoki wzrost dotyczył wszystkich kanałów, tj. dużych przedsiębiorstw (+140 proc.), agencyjnym (+90 proc.) i MŚP (+132 proc.). Na polskim rynku firma współpracuje z ponad 3000 klientami biznesowymi, oferując im inteligentne rozwiązania energetyczne i wpierając ich w dążeniu do neutralności emisyjnej.

Enefit konsekwentnie działa na rzecz rozwoju OZE w Polsce, m.in. oferując swoim klientom kontrakt Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). Corporate PPA przyszłościowe rozwiązanie, które pozwala na dalszy rozwój energetyki odnawialnej, jednocześnie generując korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Przedsiębiorcy zyskują dostęp do zielonej energii w dobrej cenie i z gwarancją pochodzenia, natomiast deweloper ma zapewnione bezpieczeństwo odbioru oraz długoterminowy kontrakt na finansowanie źródła. Więcej o tej formie umowy prezes Zarządu Enefit Polska, Maciej Kowalski opowie 22 marca w trakcie najbliższej edycji Re-Source Poland.

Wyniki Eesti Energia w 2022 r.

Znormalizowana EBITDA grupy, z wyłączeniem skutków zmian wartości długoterminowych umów na zakup energii, wyniosła w 2022 roku 333 mln euro i wzrosła o 37% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Znormalizowany zysk netto Eesti Energia wyniósł 128,3 mln euro i był ponad trzykrotnie wyższy niż w ubiegłym roku.

    20212022
  
Przychody ze sprzedażymln EUR1 313,02 218,2
*EBITDAmln EUR243,0333,0
Inwestycjemln EUR253,3447,4
w tym inwestycje w rozwój energii odnawialnejmln EUR42,4161,2
*Zysk nettomln EUR36,9128,3

*Normalizacja wyników, która nie obejmuje aktualizacji wyceny instrumentów pochodnych

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz