Global Hydrogen rozpoczyna testy mikrobiogazowni

Notowana na NewConnect spółka opracowująca technologie w branży zielonej energii – Global Hydrogen, podpisała umowy współpracy z kilkoma partnerami celem przeprowadzenia badań i testów dostarczonego substratu. To kolejny etap realizacji projektu prototypu mikrobiogazowni, który został zapowiedziany przez spółkę w grudniu ub.r. Global Hydrogen kieruje swoją ofertę głównie do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego oraz gospodarstw rolnych.

Projekt modułowej mikrobiogazowni o mocy od 5kW jest już na kolejnym etapie realizacji. Podpisane umowy z nowymi partnerami mają służyć określeniu jakości oraz potencjału biogazu poszczególnych substratów. Poprzez testy konwersji różnorodnych substratów chcemy dokładnie zbadać wydajność oraz zweryfikować uniwersalność naszej technologii – mówi Zbigniew Lizoń, prezes zarządu Global Hydrogen. – To następny krok, w kierunku rozwoju kolejnego produktu Global Hydrogen, który docelowo ma być produktem masowym – dodaje Zbigniew Lizoń.

Spółka nawiązała współpracę m.in. z Fabryką Wyrobów Cukierniczych „JAGO”, Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwienia Odpadów „ProNatura” oraz Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. W ramach zawartych umów Global Hydrogen przeprowadzi badania i testy dostarczonego przez partnerów substratu, a otrzymane wyniki posłużą określeniu jego biogazowydajności, czyli potencjału energetycznego. Z przeprowadzonych weryfikacji i testów firma przekaże poszczególnym partnerom raporty z badań. Testy mają również na celu odpowiednie skonfigurowanie urządzenia, a także dokonanie szczegółowych obliczeń wydajności produkcji.

Mikrobiogazownia to koncepcja Global Hydrogen, która będzie kierowana przede wszystkim do producentów spożywczych, przedsiębiorstw zajmujących się odpadami zielonymi oraz mniejszych gospodarstw rolnych. Zgodnie z założeniami, po każdym pełnym miesiącu testów, firma dostarczy raport opisujący wszystkie parametry pracy prototypu, wprowadzane modyfikacje i korekty. Finalnie zostanie stworzony projekt technologii produkcji seryjnej oraz wybudowana linia produkcyjna. Koszty tego przedsięwzięcia w całości pokrywa Global Hydrogen. W projekt będzie również zaangażowana spółka zależna – Turbo Green Electric, która posiada wyłączną, nieograniczoną terytorialnie, pełną licencję do korzystania z wynalazku SMBP (Self Mixing Biogas Plant).

***

O spółce:

Global Hydrogen SA to spółka opracowująca technologie w branży zielonej energii. Jej podstawowa działalność obejmuje projektowanie, budowę i sprzedaż modułowych mikrobiogazowni dla sektora rolno-spożywczego, w oparciu o opatentowaną technologię SMBP (Self Mixing Biogas Plant). Ponadto spółka rozwija technologię produkcji zielonego wodoru z biomasy, również odpadowej, w mobilnych, kontenerowych reaktorach. Rozwój stworzonej przez mPower Green Tech technologii to drugi z elementów strategii działalności. Global Hydrogen planuje rozpocząć seryjną produkcję swoich urządzeń oraz skomercjalizować posiadane technologie.

Więcej na: http://globalhydrogen.pl/

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz