Raportowanie informacji ESG i ich atestacja coraz istotniejsze dla firm

Jak wynika z nowego raportu przygotowanego przez AICPA & CIMA (wspólnie tworzących Association of International Certified Pro­fessional Accountants) oraz Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), organizacje przywiązują coraz większą wagę do sprawozdawczości korporacyjnej, która obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego (ESG, ang. Environmental, Social, and Governance), a także związanej z tym atestacji. Wciąż jednak istnieje problem z dostarczaniem inwestorom i kredytodawcom spójnych, porównywalnych oraz jakościowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Według badania The State of Play in Sustainability Assurance przeprowadzonego przez IFAC oraz AICPA & CIMA, około 95% dużych firm ujawniło informacje dotyczące ESG w 2021 r. (najświeższym dostępnym okresie, który mogł być poddany analizie). W 2019 r. ten odsetek wyniósł 91%. W 2021 r. 64% spółek uzyskało atestację przynajmniej niektórych z ujawnianych informacji ESG, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem odnotowanym w 2019 r. (51%). Jednak dotychczasowa niezdolność do przyjęcia jednolitych, globalnie uznawanych standardów nadal stwarza wyzwania.

– Mimo że raportowanie w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju staje się coraz powszechniejsze w przedsiębiorstwach, analiza danych świadczy o tym, że standardy i ramy sprawozdawczości stosowane na świecie nie są jednolite — zauważa Kevin Dancey, CEO, IFAC. – Aż 86% procent firm korzysta z wielu standardów i ram. Ten patchworkowy system nie sprzyja spójnej, porównywalnej i wiarygodnej sprawozdawczości. Co więcej, nie zapewnia on również fundamentu niezbędnego do przeprowadzenia wysokiej jakości atestacji, która byłaby jednolita na skalę globalną.

W raporcie zbadano również zakres, w jakim przedsiębiorstwa udzielają wybiegających w przyszłość informacji na temat celów i planów związanych z redukcją emisji. Chociaż dwie trzecie firm ujawniło swoje założenia w tym obszarze, to tego typu danymi przedsiębiorstwa dzielą się rzadziej niż informacjami dotyczącymi historycznych emisji gazów cieplarnianych (ma to miejsce w przypadku 97% firm).

– Stały wzrost liczby raportów i przeprowadzanych weryfikacji danych ESG jest zauważalny, ale jeszcze więcej firm powinno wykonać kolejny krok, by otrzymać atestację, dzięki której ich sprawozdawczość będzie budzić zaufanie, a nie wątpliwości — twierdzi Susan Coffey, CEO of public accounting, AICPA & CIMA. – Niezwykle istotną rolę odgrywa w tym zakresie nasza profesja. Profesjonalnie wykwalifikowani i licencjonowani księgowi posiadają niekwestionowane kompetencje, są zdolni do profesjonalnego osądu oraz działają w ramach solidnego systemu, w którego centrum znajduje się ochrona interesu publicznego. Powinniśmy być oczywistym wyborem, jeśli chodzi o umacnianie globalnego zaufania do danych ESG i ich znaczenia.

Inne wnioski płynące z badania dotyczą m.in. najpopularniejszych standardów wykorzystywanych przy świadczeniu usług atestacyjnych czy jurysdykcji o najwyższych wskaźnikach weryfikacji informacji ESG wykonywanych przez profesjonalistów lub podmioty do tego uprawnione. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymymi wynikami raportu.

Metodologia

IFAC oraz AICPA & CIMA nawiązały współpracę, aby zbadać na skalę globalną praktyki dotyczące raportowania i atestacji w zakresie ESG poprzez analizę raportów zawierających informacje ESG opublikowanych w 21 jurysdykcjach. Dokonano przeglądu danych z 1350 firm – po 100 z sześciu największych gospodarek świata i po 50 z pozostałych 15 jurysdykcji. Pełna metodologia wyjaśniona jest w dokumencie.

AICPA® & CIMA®, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, działają na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 689 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 196 krajów i terytoriów. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarząd­czej. Poprzez propagowanie tytułów Certified Public Accountant (CPA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA) oraz innych specjalistycznych kwalifikacji, profesjonalną edukację i tzw. świadome przywództwo (ang. thought leadership) wspieramy naszych członków i zaangażowanych profesjonalistów i dzielimy się z nimi wiedzą oraz możliwościami na osiągnięcie pozycji liderów w kształtowaniu stabilniejszej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecz­nemu i zrównoważonemu rozwojowi.

American Institute of CPAs (AICPA), będący największą na świecie organizacją reprezentującą profesję biegłego rewidenta, wyznacza dla swoich członków standardy etyczne oraz obowiązujące w Stanach Zjednoczonych standardy audytorskie w odniesieniu do spółek prywatnych, organizacji charytatywnych, a także władz federalnych, stanowych i lokalnych. Opracowuje również i ocenia Uniform CPA Examination i tworzy zasób talentów dla profesji rachunkowości publicznej. 

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem z zakresu finansów.

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz