Bogdanka podsumowała wyniki finansowe i operacyjne za 2022 r.

LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za rok 2022. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 451,7 mln zł, EBITDA 610 mln zł, zysk operacyjny 200,3 mln zł, a zysk netto 175,6 mln zł.

W 2022 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 8,4 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 8,4 mln ton. Łącznie wykonano blisko 33 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 1,2 mln ton. Średni uzysk na koniec 2022 r. wyniósł 66,2%, wobec 69,4% przed rokiem.

Spółka utrzymała swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec 2022 r. udział w  rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 21,7% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 27,1%. Ponad 76% sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

– Osiągnęliśmy dobry wynik finansowy, pomimo trudności natury geologicznej, które wystąpiły w trzecim kwartale ubiegłego roku. To zasługa ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania naszej całej załogi. Z optymizmem patrzymy na to co przed Bogdanką w przyszłości. Przejęcie akcji przez Skarb Państwa da spółce impuls rozwojowy, a nowa strategia przyniesie odpowiedzi na pytania o kierunki rozwoju Bogdanki w najbliższych latach – powiedział Kasjan Wyligała prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

– Wyniki ekonomiczne Bogdanki za rok 2022 oceniam jako dobre. Wypracowaliśmy je wykorzystując zapotrzebowanie na węgiel kamienny ze strony polskiego przemysłu, jak również odbiorców indywidualnych. W pierwszym półroczu Spółka osiągnęła poziom produkcji na poziomie wyższym o ok. 7% w stosunku do założeń przyjętych na początku roku. Problemy natury geologicznej z III kwartału 2022 roku miały istotny wpływ na końcowy wynik produkcyjny, a ten z kolei na odnotowane wyniki finansowe. Zysk netto na poziomie ponad 175 mln zł osiągnięto w oparciu o wyższe ceny kontraktowe oraz ścisłą kontrolę kosztów – powiedział Artur Wasilewski zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

– Pomimo niesprzyjających warunków geologicznych oraz profilu produkcji Bogdanki nakierowanego głównie na dostawy miałów do segmentu energetyki zawodowej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych zdolności produkcyjnych zapewnić dostępność węgla opałowego dla gmin z województwa lubelskiego. Przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Spółka przed końcem 2022 r. dostarczyła węgiel do 152 gmin – powiedział Dariusz Dumkiewicz zastępca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. 

– Bogdanka wraca do prowadzenia eksploatacji średnio na trzech do czterech ścian w ciągu roku. W ten sposób możemy sprawnie odpowiadać na potrzeby rynkowe i elastycznie reagować na napotkane warunki geologiczno – górnicze. Naszym głównym celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przy pełnym zachowaniu procedur bezpieczeństwa załogi i sprzętu – powiedział Adam Partyka zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i  społecznych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. 

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz