LEK – studenci Uczelni Łazarskiego osiągnęli drugi najlepszy wynik

W sesji wiosennej 2023 do Lekarskiego Egzaminu Końcowego po raz pierwszy przystąpili studenci ostatniego, szóstego roku kierunku lekarskiego Uczelni Łazarskiego. Wszyscy zdali, osiągając wysokie wyniki – średnio 166,17 punktów, co dało uczelni drugie miejsce w Polsce. 

Studenci Uczelni Łazarskiego, którzy zdali LEK, tytuł lekarza medycyny otrzymają w czerwcu po zakończeniu ostatniej sesji egzaminacyjnej, a tym samym sześcioletnich studiów. Do egzaminu w sesji wiosennej przystąpiła prawie jedna trzecia roku. Pozostali studenci planują zdawać LEK we wrześniu.

Taki wynik naszych studentów to dla nas powód do dumy. To efekt ich ciężkiej pracy, wytrwałosci i chęci zdobywania wiedzy, ale także dowód na to, że na Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy warunki do prowadzenia kształcenia medycznego na bardzo wysokim poziomie – powiedział  dr hab. Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego.

Wiedza i praktyka

Na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy taki program nauczania, który poza niezbędną przyszłym lekarzom wiedzą teoretyczną umożliwia także zdobywanie umiejętności praktycznych. Duży nacisk kładziemy na to, by nasi studenci już w czasie studiów mieli okazję odnosić wiedzę teoretyczną do konkretnych sytuacji klinicznychdodaje dr Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prodziekan ds. studentów.

Uczelnia dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym: Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych – składającym się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny i Pracowni Nauk Morfologicznych i Centrum Symulacji Medycznych. Kształcenie kliniczne odbywa się w 38 placówkach medycznych na terenie Warszawy i jej okolic.

Centrum Symulacji Medycznych Uczelni Łazarskiego składa się z kilku pracowni, w tym pracowni symulacji wysokiej wierności (SOR, sala intensywnej terapii, karetka). Umożliwia studentom doświadczanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznej. Uzupełnieniem symulacji są zajęcia z pacjentem standaryzowanym, które umożliwiają rozwijanie umiejętności miękkich, naukę zbierania wywiadu czy też przeprowadzania badania fizykalnego.

W ramach nauk podstawowych i przedklinicznych program niektórych przedmiotów (np. embriologii, cytofizjologii), mających liczne odniesienia praktyczne został rozbudowany w porównaniu z formalnymi wymogami ich nauczania. Zaliczenia tych przedmiotów odbywają się na prawach oddzielnych egzaminów. Osoby prowadzące wykłady, seminaria i ćwiczenia podkreślają i zwracają uwagę studentów na aspekty kliniczne przerabianych zagadnień. Stanowi to element „pionowej integracji i korelacji” przedmiotów podstawowych z przedmiotami klinicznymi. Nowoczesny i rozbudowany sprzęt służący do praktycznych zajęć dydaktycznych, np. mikroskopy wyposażone w kamery połączone z monitorami, pozwalają na pracę z indywidualnymi osobami. Studenci przy każdym z takich zestawów pracują, w zależności od przedmiotu, pojedynczo lub w zespołach dwuosobowych – mówi dr n. med. Marek Kujawa, Kierownik Zakładu Histologii i Embriologii.

Relacja uczeń-mistrz

Kolejnym elementem wyróżniającym Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego spośród innych uczelni medycznych jest indywidualizacja procesu nauczania. Zajęcia kliniczne na III, IV i V roku prowadzone są w cztero- lub pięcioosobowych grupach, a kształcenie na VI roku studiów realizowane jest w grupach dwu lub trzy osobowych..

Kształcenie studentów w małych grupach klinicznych przywraca relację uczeń-mistrz, która we współczesnym szkolnictwie wyższym zanika. Na naszej uczelni bardzo dbamy nie tylko o to, by zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, lecz także by stworzyć dogodne warunki do skutecznego przekazywania wiedzy naszym studentom. Taka forma kształcenia umożliwia także kształtowanie postaw etycznych przyszłych lekarzy. Nasi wykładowcy to doświadczeni specjaliści i praktycy z wieloletnim stażem w najlepszych szpitalach oraz przychodniach, którzy potrafią i chcą dzielić się swoją wiedzą – uzupełnia lek. Michał Sutkowski, prodziekan ds. rozwoju.

Na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego prowadzone są dwa kierunki studiów – lekarski i pielęgniarstwo.

Źródło: NewSeria

Author: Blogiant

Dodaj komentarz