Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego uznany za najlepszą instytucję badawczą w dziedzinie ekonomii w Polsce

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1953 roku. Fundamentem jego działania jest jedność nauki i nauczania, dlatego równą wagę przykłada się zarówno do wysokiego poziomu działalności naukowo-badawczej jak i dydaktycznej. Znajduje to odzwierciedlenie w czołowych pozycjach krajowych i międzynarodowych rankingów oraz zestawień, oceniających jakość kształcenia oraz dorobek i potencjał badawczy.

Potwierdzeniem światowego poziomu badań naukowych, prowadzonych przez pracowników Wydziału są liczne publikacje w polskich i zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych oraz czołowe miejsca w bazie RePEc, która klasyfikuje ośrodki badawcze z całego świata, biorąc pod uwagę liczbę badaczy, udostępniających swoje publikacje naukowe oraz wskaźnik udostępnionych prac z zakresu ekonomii. Wydział Nauk Ekonomicznych jest najlepszą polską badawczą instytucją ekonomiczną oraz znajduje się w 6% najlepszych badawczych instytucji ekonomicznych w Europie. Ponadto jeden z profesorów Wydziału – prof. dr dr h.c. Oded Stark, wg zestawienia RePEc z czerwca 2022 r., znajduje się w gronie 2% najlepszych profesorów ekonomii na świecie. W szanghajskim rankingu dziedzin naukowych (Global Ranking of Academic Subjects) kierunek „Ekonomia” na Uniwersytecie Warszawskim znajduje się w przedziale miejsc 401-500 i jest jedynym reprezentantem uczelni polskich.

Na Wydziale realizowanych jest obecnie ponad czterdzieści krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początku 2020 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), przyznająca granty na przełomowe badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, wyróżniła prestiżowym Consolidator Grant dr hab. Annę Matysiak, której projekt „LABFER: Globalizacja i zmiany w rynku pracy a płodność” jest realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia ekonomiczne, oferowane przez Uniwersytet Warszawski zwyciężyły w opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w 2019 r. rankingu studiów ekonomicznych, prowadzonych przez uczelnie nieekonomiczne. W rankingu kierunków studiów magazynu „Perspektywy” z 2021 r., klasyfikującego najpopularniejsze kierunki studiów prowadzone na polskich uczelniach akademickich – kierunek ekonomia prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych został uznany za najlepszy w Polsce, natomiast kierunek finanse i rachunkowość zajął drugie miejsce w kraju.

Trzy kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymały prestiżowe Certyfikaty doskonałości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, świadczące o dobrych praktykach w zakresie jakości kształcenia, takimi jak np. innowacyjność oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami naukowymi studentów i absolwentów. Wydział Nauk Ekonomicznych jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który może poszczycić się aż trzema Certyfikatami Doskonałości Kształcenia.

Obecnie na studiach I i II stopnia, na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się ponad 2 tys studentów. Oferta Wydziału obejmuje trzy podstawowe kierunki, realizowane na studiach licencjackich i magisterskich: ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię oraz wysokospecjalistyczne programy, w tym unikalne anglojęzyczne, nastawione na dynamiczny rynek pracy studia: Data Science and Business Analytics, Quantitative Finance czy International Economics. We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW Wydział realizuje interdyscyplinarną specjalność na studiach licencjackich: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne.

Wydział prowadzi również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w tym nowatorski 4-letni program doktorski „Quantitative psychology and economics” – we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oferta studiów jest stale aktualizowana i wzbogacana, m.in. dzięki dynamicznej współpracy z działającą przy Wydziale Radą Pracodawców – ciałem doradczym w zakresie budowania relacji między uczelnią a biznesem oraz dostosowywania dydaktyki nauk ekonomicznych do potrzeb rynku.

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej oraz bogatej ofercie studiów anglojęzycznych Wydział Nauk Ekonomicznych posiada wysoki stopień umiędzynarodowienia – blisko 25% studentów stanowią studenci zagraniczni. Potwierdzeniem międzynarodowych standardów kształcenia realizowanego na Wydziale jest pełna akredytacja ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – wszystkich 9 modułów dla kierunku finanse i rachunkowość/finanse, inwestycje i rachunkowość oraz dla specjalności „Ekonomia Przedsiębiorstwa”.

Studenci Wydziału od lat odnoszą sukcesy w prestiżowych krajowych i zagranicznych konkursach branżowych oraz uzyskują granty dla młodych badaczy. Z ostatnich wyróżnień – w 2023 r. reprezentanci Wydziału zajęli 2. miejsce na świecie w międzynarodowym konkursie Rotman International Trading Competition, a studentka studiów licencjackich Wydziału została stypendystką Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe.

Studenci Wydziału, aktywnie działający w ruchu naukowym, angażują się we współpracę z czołowymi pracodawcami na polskim i zagranicznym rynku z zakresu bankowości, audytu, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, takimi jak Deloitte, EY, Goldman Sachs, KPMG, PWC, PKO BP, PZU czy Citi Handlowy.

Źródło informacji: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Author: Blogiant

Dodaj komentarz