Zezwolenie na pracę – co to jest i «z czym się je»?

Cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce, musi najpierw spełnić dwa warunki: przebywać w Polsce legalnie i być uprawnionym do podjęcia tutaj pracy. Podstawowy sposób na zdobycie takiego prawa to otrzymanie zezwolenia na pracę.

O zezwolenie na pracę najczęściej występuje polski pracodawca, który chce zatrudnić obywatela innego państwa. To on składa wniosek o wydanie zezwolenia, wypełnia formularz, kompletuje załączniki, przeprowadza test rynku pracy i to on otrzymuje decyzję. Na podstawie takiej decyzji wskazany cudzoziemiec może podjąć pracę u tego pracodawcy na stanowisku i warunkach określonych w samym zezwoleniu.

Mamy więc tutaj do czynienia z sytuacją, w której jedno zezwolenie pozwala jednej osobie na podjęcie pracy u jednego pracodawcy na jednym konkretnym stanowisku. W pozostałych sytuacjach niezbędne będzie otrzymanie kolejnego zezwolenia:

  1. Jeżeli pracodawca zechce zatrudnić innego cudzoziemca, nie może posłużyć się zezwoleniem uzyskanym na poprzednią osobę, nawet jeśli zarówno warunki, jak i stanowisko są takie same, musi wystąpić o kolejne zezwolenie.
  2. Jeżeli pracownik chce podjąć pracę u innego pracodawcy, nawet na takim samym stanowisku, przy takim samym wynagrodzeniu i warunkach, nowy pracodawca musi uzyskać dla cudzoziemca nowe zezwolenie.
  3. Jeżeli pracownik i pracodawca chcą wspólnie zmienić rodzaj pracy, jaką wykonuje cudzoziemiec, nawet jeżeli zarówno cudzoziemiec, jak i zatrudniający pozostają ci sami, należy wystąpić o kolejne zezwolenie

Od omówionych zasad jest jedynie kilka wyjątków: jeżeli zmianie ma ulec tylko nazwa stanowiska a cudzoziemiec będzie wykonywał taką samą pracę na takich samych warunkach, nowe zezwolenie nie jest wymagane; jeżeli cudzoziemiec będzie wciąż pracował na tym samym stanowisku, a jego wynagrodzenie ma się podnieść, nie trzeba ponownie wnioskować o zezwolenie; to samo dotyczy sytuacji, w której umowa – zlecenie, na którą zezwolenie zostało wydane, zostaje zmieniona na umowę o pracę, płatną nie mniej niż poprzednia forma, a pozostałe warunki pracy nie zmieniają się.

Zezwolenie na pracę dla obcokrajowców - MAGFIN

Powyższe trudności dotyczyć będą głównie zezwoleń na pracę typu A, wydawanych polskiemu pracodawcy dla cudzoziemca, którego chce zatrudnić do pracy na dłuższy okres, oraz zezwoleń typu S, na krótszą pracę sezonową. Jednak zezwolenie na pracę potrzebne jest nie tylko pracownikom zatrudnianym na tych warunkach.

Jeżeli na przykład obcokrajowiec chce prowadzić w Polsce działalność gospodarczą lub uzyskiwać wynagrodzenie na podstawie pracy w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, również będzie potrzebował w tym celu uzyskać zezwolenie na pracę. Podobnie w przypadku cudzoziemca pracującego u pracodawcy zagranicznego, który ma być delegowany na terytorium Polski – do oddziału firmy, powiązanej placówki, lub po prostu w celu wykonania usługi.

Uzyskanie zezwolenia na pracę będzie więc pierwszym krokiem zarówno w przypadku polskiego przedsiębiorcy chcącego zatrudnić cudzoziemca, w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego delegującego pracownika do Polski, jak i w przypadku obcokrajowca pracującego na własną rękę prowadząc własne przedsiębiorstwo.

W firmie MAGFIN pomagamy w uzyskaniu wszystkich typów zezwoleń na pracę. Nasz zespół ekspertów może również udzielić konsultacji na wszelkie tematy związane z zatrudnianiem cudzoziemców lub zakładaniem w Polsce własnej firmy.

https://www.facebook.com/100002857070054/videos/686823065790627/

Joanna Filipczak-Zaród, MAGFIN.pl

Author: Blogiant

Dodaj komentarz