Shopify API – co warto wiedzieć na ten temat?

Shopify API jest to platforma, która zapewnia szereg rozwiązań. Rozwiązania te pozwalają na sprawne zarządzanie sklepem na wielu płaszczyznach. Shopify API daje możliwość manipulowania danymi produktów, zarządzania kodami rabatowymi bądź klientami sklepu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. 

Shopify API – więcej informacji 

Shopify API zapewnia szereg rozwiązań. Na początek warto dowiedzieć się, czym jest skrót API, dotyczy on interfejsu do programowania aplikacji. Ten interfejs pozwala na wymianę danych między aplikacjami, a także usługami. Interfejs API posiada także zbiór reguł, które pozwalają na sprawną komunikację. Aplikacje, które są oparte o API mają działać tak jak pośrednik między systemami. Aplikacje te w szybkim czasie mogą przekazać informacje bez łączenia się między innymi aplikacjami. W świecie eCommerce przykładem będzie zarządzanie produktami w sklepie. Dodatkowo produkty w sklepie mogą być bardziej zaawansowane co powoli na budowanie lepszych doświadczeń w trakcie korzystania ze sklepu. 

Automatyzacja sprzedaży – co trzeba wiedzieć? 

Dawniej automatyzacja sprzedaży w e-commerce była traktowana w ten sposób, że klient otrzymuje maila z informacjami na temat potwierdzenia zamówienia, w której udziału nie bierze sklep. Natomiast te czasy dawno minęły, a automatyzacja jest na innym poziomie, dzieje się tak dlatego, że podnoszą się potrzeby u e-przedsiębiorców. Twórcy takich platform widzą to, więc chcąc być liderem we własnej branży, muszą udoskonalać swoje rozwiązania. 

Automatyzacja sprzedaży są to wszystkie czynności, które w efekcie końcowym mają zaoszczędzić czas osób, które obsługują sklep i zapewnić sprawne jego działanie. Automatyzacja sprzedaży może odbywać się z pomocą Shopify Flow. Jest to narzędzie, które daje możliwość tworzenia automatycznych działań. Aplikacja funkcjonuje w oparciu o trzy składowe oraz o ciąg przyczynowo-skutkowy. W momencie, gdy zaistnieje odpowiednia konkretna czynność, Shopify Flow aktywuje sekwencję pewnych zdarzeń, która przypisana jest do jej wyzwalacza. 

Jak wygląda konfiguracja w API? 

Żeby komunikacja ze sklepem przez API była bezpieczna, każde z zadanych pytań musi być autoryzowane. Jeżeli takiego zabezpieczenia nie będzie, ktoś niepowołany może zdobyć dane. W czasie każdej komunikacji interfejs API pyta o autoryzację przy pomocy tokenów. 

Platformy eCommerce potrzebują API, by sprawnie komunikować się z systemami zewnętrznymi. Wiele typów interfejsów pozwala na oddziaływanie sklepu na wielu różnych płaszczyznach.  

Author: Blogiant

Dodaj komentarz