„Lekcja:Enter”: kompetencje cyfrowe dla wszystkich nauczycieli

Ponad 82 tysiące nauczycieli i nauczycielek z 10 tysięcy szkół w całej Polsce podniosło swoje cyfrowe kompetencje, biorąc udział w programie „Lekcja:Enter”. Aż 65 proc. przeszkolonych pedagogów pochodziło z mniejszych ośrodków: wsi i miasteczek. Projekt to istotne wsparcie w cyfrowej transformacji szkół, obok stale rozwijanej bazy e-zasobów czy doposażania placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt.

Celem projektu „Lekcja:Enter” było rozwinięcie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli. Między innymi poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy pedagogów z wykorzystaniem e-zasobów, narzędzi cyfrowych i aplikacji w całym procesie nauczania (nie tylko do nauki zdalnej). Przeszkolono ostatecznie aż 82242 nauczycielek i nauczycieli z ponad 10000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

„W pierwotnych założeniach z małych miejscowości i wsi miało być 30 proc. uczestniczek i uczestników szkoleń. Finalnie okazało się, że aż 65 proc. nauczycielek i nauczycieli, których przeszkoliliśmy w ramach projektu, pochodziło z mniejszych ośrodków” – przyznała Monika Eilmes, liderka projektu „Lekcja:Enter” z Fundacji Orange.

Warsztaty prowadzone były w formie stacjonarnej i online w całej Polsce przez Placówki Doskonalenia Nauczycieli i ponad 600 trenerów i trenerek. W badaniu wykonanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów uczestnicy wysoko ocenili jakość szkoleń. Aż 91 proc. pedagogów przyznało, że wzrosły ich kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi i zasobów cyfrowych.

Jak stwierdziła Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie z woj. kujawsko-pomorskiego, kompetencje cyfrowe i potrzeby ich podnoszenia są ważne zarówno dla nauczycieli z wielkich miast, jak i mniejszych miejscowości. „Potrzebujmy dostępu do nowoczesnych technologii, do szkoleń, aby poszerzyć swe umiejętności cyfrowe. Dzięki projektowi mieliśmy możliwość szkolenia stacjonarnego, jak też w formie online” – przekazała Agnieszka Burak.

Quizy, WebQuesty, webinary eksperckie, wirtualne podróże, e-wizyty w muzeach, edukacyjne aplikacje i materiały online, a także zasady bezpieczeństwa w sieci, rozwój współpracy oraz umiejętności krytycznego myślenia – to tylko część zagadnień, które miały szansę poznać osoby biorące udział w bezpłatnych szkoleniach.

„Lekcje, które teraz prowadzimy są moim zdaniem dużo bardziej ciekawe. Częściej korzystamy z metod aktywizacyjnych i widzimy, że uczniowie są bardziej zaangażowani. Kreujemy nauczanie tak, aby lekcje były fascynującą przygodą dla naszych uczniów. Dzieci angażują się na zajęciach i bardzo dużo wynoszą z lekcji” – wyjaśniła Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie.

„Projekt doskonale wpisał się w naszą misję wspierania dzieci i młodzieży oraz nauczycielek i nauczycieli w nabywaniu kompetencji przyszłości. To ważne, żeby dorośli rozumieli potrzeby młodych ludzi i potrafili zadbać o takie warunki i wsparcie, które uczyni edukację bardziej atrakcyjną, a szkołę miejscem, gdzie rozumie się świat cyfrowy” – stwierdził Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Na potrzebę otwarcia się na nowoczesne technologie wszystkich zaangażowanych w rozwój polskiej oświaty zwracał uwagę Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

„W polskiej szkole pora dziś na to, żeby uczniowie i nauczyciele pracowali bardzo twórczo i coraz powszechniej korzystali z narzędzi cyfrowych” – oświadczył Jacek Królikowski.

Jak stwierdziła Danuta Pławecka z Instytutu Spraw Publicznych, jednym z ważniejszych efektów projektu było „wprowadzenie rekomendacji do wdrażania w codziennej pracy dydaktycznej” w szkołach, a tym samym skonkretyzowanie umiejętności nabytych na szkoleniach i warsztatach.

„Nasz projekt dał solidną podstawę do kontynuowania zmiany, która pozwoli na wprowadzenie szkół i sposobów nauczania w XXI wiek. Jest też przykładem sprawnej współpracy organizacji pozarządowych, które wspólnie zrealizowały inicjatywę na wielką skalę” – stwierdziła Monika Eilmes z Fundacji Orange.

Program „Lekcja:Enter” realizowano w latach 2019-23 dzięki zaangażowaniu Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutu Spraw Publicznych. Budżet „Lekcji:Enter” wyniósł prawie 50 mln złotych i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz