Terapia dla osób współuzależnionych Warszawa

Życie z osobą uzależnioną pełne jest cierpień i może mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Osoby współuzależnione narażone są na wystąpienie różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, które mogą znacząco wpłynąć na komfort życia takiego człowieka. Poradnia terapii uzależnienia może pomóc w wyjściu z nałogu nie tylko osobie rzeczywiście uzależnionej, ale też przynieść pomoc osobie, która z nią żyje. 

  • Osoby współuzależnione również potrzebują profesjonalnej pomocy
  • Na czym polega terapia współuzależnienia?

Osoby współuzależnione również potrzebują profesjonalnej pomocy

Współuzależnienie to zespół skutków psychologicznych, które mogą wystąpić u osób długotrwale przebywających z osobą uzależnioną. Takie osoby powinny szukać profesjonalnej pomocy. Istnieją skuteczne sposoby leczenia, takie jak terapia osób współuzależnionych, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na komfort życia człowieka zmuszonego do życia z osobami uzależnionymi. Odpowiednie wsparcie może przynieść ośrodek psychoterapii, np. terapia dla osób współuzależnionych Warszawa

Problem współuzależnienia o wiele częściej dotyka partnera osoby, która jest uzależniona od alkoholu lub narkotyków, jednak niektóre z objawów współuzależnienia mogą być widoczne także u dzieci osoby uzależnionej. Choroba alkoholowa rodzica najczęściej zajmuje całą uwagę dorosłych członków rodziny, a to może wprowadzać w życie ich dzieci poczucie niepewności i nieprzewidywalności. Taka sytuacja w domu bardzo często prowadzi u nich do wykształcenia tak zwanej postawy obronnej. Polega ona na przyjmowaniu przez dziecko różnych ról, które mają pomóc mu odnaleźć się w relacjach z dorosłymi. Do najczęstszych ról należą „bohater” oraz „Kozioł ofiarny”. W takiej rodzinie, dziecku bardzo może pomóc terapia DDA, ale też terapia dla osób współuzależnionych.

Na czym polega terapia współuzależnienia?

Problem uzależnienia nigdy nie dotyczy jednego członka rodziny. Skutki nałogu w znaczącym stopniu odczuwają wszyscy domownicy. Współuzależnienie zostało już dokładnie poznane i zbadane, a dzięki temu istnieją bardzo skuteczne formy leczenia go. Powszechnie panuje pogląd, że współuzależnienie dotyczy osób pozostających w związkach miłosnych oraz małżeńskich z osobami uzależnionymi, ale też u takich, które żyły w jednym domu z rodzicami, a nawet dziadkami, mającymi problem z nałogiem. Podjęcie odpowiedniej terapii jest najefektywniejsze w połączeniu z terapią osoby chorej. Dzięki temu możliwa jest pomoc w wyjściu z nałogu oraz naprawa relacji rodzinnych lub partnerskich.

Terapia współuzależnienie może opierać się na terapii grupowej lub indywidualnych spotkaniach z psychologiem. W przypadku terapii indywidualnej najczęściej jest ona krótkoterminowa. Z kolei na spotkania grupy wsparcia można uczęszczać przez dłuższy czas, w zależności od własnych potrzeb i chęci. Syndrom współuzależnienia dotyczy różnych obszarów funkcjonowania człowieka, dlatego po zakończeniu terapii współuzależnienia, osoby dotknięte tym problemem, często decydują się na pogłębioną terapię, która polega na pracy nad sobą i leczeniem zaburzeń osobowości.

Terapia współuzależnienia nie jest łatwa. Wymaga ona dużego zaangażowania ze strony osoby dotkniętej tym problemem. Warto jednak podjąć ją, aby naprawić relację w rodzinie i pomóc sobie oraz osobie uzależnionej w powrocie do normalnego życia. Trzeba pamiętać, że każda terapia przyniesie widoczne efekty tylko wtedy, gdy pacjent sam chce takiego leczenia i jest gotowy na taką formę pomocy.

Author: Blogiant

Dodaj komentarz