Startuje „Europa okiem młodych” – konkurs literacki dla uczniów szkół średnich

Do 20 grudnia br. można zgłaszać prace na konkurs literacki „Europa okiem młodych” ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy w dowolnym gatunku literackim lub dziennikarskim na temat osiągnięć Unii Europejskiej, możliwości, jakie stwarza młodym, szans, wspólnych wartości i bogactwa kulturowego oraz wyzwań, przed którymi stoi.

„Osiemnastka Polski w UE! Tak, to już 18 lat członkostwa naszego kraju we Wspólnocie. To podróżowanie bez granic, otwarte uniwersytety, nowe szanse edukacyjne, zawodowe, biznesowe, bezpieczeństwo i solidarność. Dostrzegasz te możliwości? Wiesz, jakie szanse czekają na Ciebie w Europie? A może sam/sama miałeś/aś już okazję uczyć się za granicą w ramach programu Erasmus+ i innych programów unijnych, odbyć staż w instytucjach unijnych i organizacjach międzynarodowych, pracować jako wolontariusz, wyjechać na wymianę uczniowską, zabrać głos jako obywatel Unii Europejskiej? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach i wrażeniach! Opowiedz o Europie młodych: jaka jest, jaka może i powinna być? Bardziej ekologiczna? Cyfrowa? Sprzyjająca włączeniu społecznemu? A może silniejsza i odważniejsza? Wsłuchująca się w głosy młodego pokolenia? Jesteśmy ciekawi, co myślicie, jako młodzi Europejczycy. Ludzie, którzy będą kształtować przyszłość Unii Europejskiej i przyczyniać się do pozytywnych zmian” – czytamy w komunikacie dotyczącym konkursu.

Pracę konkursową należy przesłać w postaci plików z rozszerzeniem .odt, .rtf, .doc lub .docx na adres: fundusze.media@sejmik.kielce.pl. W nazwie pliku powinno znajdować się godło/pseudonim Uczestnika, tytuł Pracy Konkursowej oraz gatunek literacki. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden własny, samodzielnie napisany utwór w dowolnej formie: np. opowiadania, wypracowania, felietonu, eseju, wywiadu itd. w języku polskim, który nie był wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach. Objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci czytników e-book oraz zestawy upominków.

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin, można znaleźć na TEJ STRONIE.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz