YOFC bierze udział w światowej konferencji światłowodów i przewodów 2022

„BRIGHTS” szansą na wykorzystanie nowych możliwości wzrostu gospodarki cyfrowej.

WUHAN, Chiny, 14 listopada 2022 r. /PRNewswire/ — Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), czołowa na świecie spółka działająca w sektorze komunikacji optycznej, wieloletni partner i główny sponsor światowej konferencji światłowodów i przewodów, wzięła udział w tegorocznej edycji tego ogólnoświatowego wydarzenia, która odbyła się w Mediolanie w dniach od 7 do 9 listopada 2022 r. Na zaproszenie organizatora w forum okrągłego stołu zorganizowanym w ramach wydarzenia w dniu 8 listopada, udział wziął dyrektor wykonawczy i prezes YOFC, Zhuang Dan, który wraz z dyrektorami wykonawczymi innych gigantów sektora światłowodów i przewodów, w tym europejskiego koncernu Prysmian Group i amerykańskiej spółki Corning Incorporated, przedstawił obecny status branży. Ponadto pierwszy wiceprezes YOFC, Jan Bongaerts, wygłosił przemówienie programowe zatytułowane „«BRIGHTS» szansą na wykorzystanie nowych możliwości wzrostu gospodarki cyfrowej”.

Transformacja cyfrowa wszystkich sektorów gospodarki oraz wpływ pandemii COVID-19 sprawiły, że gospodarka cyfrowa stała się jednym z głównych czynników napędzających światowy wzrost gospodarczy. Zdalna nauka i praca, a także diagnostyka medyczna stały się nową normą. W związku z tym dostęp do niezawodnego łącza szerokopasmowego o wysokiej przepustowości stał się jednym z nieodłącznych elementów i wymagań codzienności. Cyfryzacja wykraczająca poza funkcje, które umożliwiają ludziom komunikowanie się, obejmująca internet rzeczy, odchodząca od ogromnych magazynów danych, a sięgająca po sztuczną inteligencję, obsługująca już nie tylko konsumpcję, ale i inteligentną produkcję, staje się główną siłą napędową rozwoju gospodarczego i transformacji społecznej w wiodących krajach świata, zmusza rządy do rozszerzania zdolności do cyfrowego wzrostu i ciągłego rozbudowywania infrastruktury informacyjnej.

W Chinach na szeroką skalę wdrożono gigabitową łączność szerokopasmową, przyspieszono tempo upowszechniania sieci 5G, zainicjowano też projekt Eastern Data and Western Computing, którego celem jest uruchomienie w tym roku centrów danych w gospodarczo uboższych, ale bogatych w zasoby energetyczne regionach zachodnich. Jednocześnie wiele innych krajów również przyspieszyło tempo budowy sieci 5G i infrastruktury FTTx i zwiększyło nakłady inwestycyjne w tym obszarze, co zaowocowało zwiększeniem zapotrzebowania na światłowody i przewody. Według danych CRU, czołowego brytyjskiego dostawcy analiz i usług konsultingowych dla rynków towarowych, przewiduje się, że w latach 2022-2027, tendencja wzrostowa w światowym zapotrzebowaniu na światłowody i przewody będzie się utrzymywać na obecnym poziomie. Pan Zhuang stwierdził też, że Chiny, które dziś generują ponad 50% światowego zapotrzebowania, w kolejnych kilku latach będą to zapotrzebowanie systematycznie zwiększać.

Sektor światłowodów i przewodów, napędzany globalną transformacją cyfrową wkracza w nowy etap rozwoju. Charakteryzującą się ogromnym potencjałem opracowaną przez YOFC technologię światłowodową G.654.E, będącą najchętniej wybieranym rozwiązaniem dla sieci przesyłowych o wyjątkowo dużej przepustowości, z powodzeniem zastosowano w kilku magistralach komunikacyjnych obsługiwanych przez trzech największych chińskich operatorów, ale też w realizowanym przez chińską sieć państwową (ang. State Grid Corporation of China) projekcie sieci transmisyjnej o ultrawysokim napięciu i łącznej długości magistrali przekraczającej 1 milion fkm. Przewiduje się, że do 2025 r. ogólne zapotrzebowanie na przewody G.654.E nowej generacji wzrośnie w Chinach do 10 milionów fkm (długość rdzenia). Z uwagi na fakt, iż wiele podmiotów światowych zaczyna rozważać możliwość wykorzystania tej technologii w magistralach komunikacyjnych, przewiduje się, będzie ona stosowana w realizowanych na całym świecie projektach wielkoskalowych.

Aby wykorzystać bezprecedensowe możliwości wynikające z transformacji cyfrowej całego sektora, YOFC wprowadziło na rynek produkty i rozwiązania oparte na wysokowydajnych światłowodach i przewodach z serii „BRIGHTS”, charakteryzujące się dużą szerokością pasma, niezawodnością, inteligentnymi funkcjami, właściwościami proekologicznymi, wysoką jakością, oszczędnością czasu i bezpieczeństwem.

Duża szerokość pasma

W świetle rosnącej złożoności sieci, ogromnego przyrostu danych podlegających przesyłowi, a także coraz większych nacisków na szerokopasmowość wynikających z ciągłego rozwoju gospodarki cyfrowej, YOFC wprowadziło na rynek szereg przełomowych rozwiązań światłowodowych, w tym światłowody G.654.E nowej generacji, o dużej szerokości pasma, wielomodowe, a także wielożyłowe i składające się z włókien kanalikowych, poprawiające rdzeniową strukturę sieci optycznej, które można wykorzystywać w magistralach komunikacyjnych.

Niezawodność

Dzięki ofercie światłowodów i przewodów, które można stosować w sieciach dostępowych i szkieletowych oraz spełniających wymagania związane z przesyłem danych w różnych scenariuszach eksploatacji, od lądu po dno oceanu, YOFC zaspokaja potrzeby rozwijających się segmentów rynku, a jednocześnie gwarantuje stabilną eksploatację sieci optycznych.

Inteligentne funkcje

YOFC opracowało też szereg inteligentnych rozwiązań poprawiających ogólną jakość połączeń optycznych oraz umożliwiających szybkie wykrywanie i lokalizowanie awarii, monitorowanie pracy ścieżki optycznej w czasie rzeczywistym, a także prognozowanie jakości jej pracy. Wśród rozwiązań tych znajduje się automatyczny układ monitorowania kabla optycznego, układ wykrywania wahań temperatury pracy itp.

Ekologia

Wyprodukowany przez YOFC światłowód G.654.E, zamontowany na optycznej stacji przekaźnikowej, może zmniejszyć pobór energii o 20%, a na elektrycznej stacji przekaźnikowej długodystansowej magistrali przesyłowej nawet o 50%. Opracowane przez spółkę rozwiązanie dla centrum danych, obejmujące światłowodowe przełącznice danych o bardzo wysokiej gęstości, światłowody z prefabrykowanymi złączami i moduły światłowodowe, pozwala na zagęszczenie przestrzeni kablowej oraz obniża poziom zakłóceń w wysoko- i niskotemperaturowych kanałach kablowych, a jednocześnie pozwala na skalowanie szerokości pasma i przyczynia się do ograniczenia zużycia energii.

Wysoka jakość

YOFC, wyznające filozofię dążenia do perfekcji, zajmuje się też opracowywaniem produktów światłowodowych i przewodów testowanych w różnych interwałach czasowych zbudowanych w oparciu o surowce klasy premium oraz zoptymalizowany proces produkcji. Spółka, obsługująca klientów z ponad 90 krajów i regionów świata, cieszy się szerokim uznaniem branży dzięki wysokiej jakości oferowanych rozwiązań.

Oszczędność czasu

Aby zwiększyć wydajność rozwiązań stosowanych w sieciach światłowodowych, YOFC, bazując na doświadczeniach zdobytych w różnych scenariuszach i środowiskach pracy, zaprojektowało i stworzyło szereg nowych rozwiązań światłowodowych i przewodowych, które w sposób elastyczny i efektywny zaspokajają potrzeby sieci światłowodowych pracujących w różnych scenariuszach, w tym przewody suche, mikroklastrowe, napowietrzne i o bardzo wysokiej liczbie włókien (UHFC).

Bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o rozwiązania, które można byłoby zastosować tam, gdzie niezbędna jest duża prędkość przesyłu danych oraz wymagane jest współdzielenia zasobów, YOFC nadal analizuje możliwość korzystania z technologii komunikacji optycznej, która dzięki zastosowaniu światłowodowych szerokozakresowych układów detekcji o dużej czułości i dokładności zapewniałaby wielopoziomowe bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę dużych obiektów, w tym sieci energetycznych, rurociągów naftowych i gazowych, a także urządzeń elektrycznych.

Podczas konferencji Zhuang wraz z dyrektorami koncernu Prysmian Group i Corning, uczestniczył w pogłębionej debacie na temat bieżącego stanu i tendencji, a także możliwości i wyzwań stojących przed światowym sektorem światłowodów i przewodów. Zhuang oświadczył, że pomimo solidnych fundamentów przed sektorem nadal stoi wiele wątpliwości i wyzwań, w niektórych regionach występują napięcia polityczne, ograniczenia w dostawach surowców, brak wystarczających zdolności transportowych, a także wysokie koszty frachtu. W rezultacie, aby zagwarantować zrównoważony rozwój branży, gracze branżowi muszą zacieśnić współpracę.

YOFC angażuje się w popularyzowanie łączności światłowodowej w każdym zakątku świata oraz budowanie solidnych podwalin pod rozwój gospodarki cyfrowej. Realizując przyjętą misję oraz bazując na niezależnych innowacjach, Spółka planuje dalsze zwielokrotnianie oraz opracowywanie nowych produktów i rozwiązań napędzających wzrost sektora, a w ramach współpracy z partnerami wspólne wykorzystanie nowych możliwości oferowanych przez otoczenie cyfrowe rozwijające się w bezprecedensowym dotąd tempie.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1945818/2.jpg

Źródło: YOFC

Źródło informacji: PR Newswire

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz