Zarządzanie różnorodnością w branży kolejowej na przykładzie Grupy DB Cargo Polska

Zarządzanie różnorodnością to temat, który staje się popularny w świecie biznesu. Coraz więcej organizacji dostrzega w nim szansę na budowanie skuteczniejszych i efektywniejszych zespołów poprzez kształtowanie przyjaznego środowiska pracy. Dlatego też warto podjąć wyzwanie i zaopiekować się różnorodnością w firmie, by stać się atrakcyjniejszym pracodawcą.

Dlaczego warto zarządzać różnorodnością w branży kolejowej?

Branża kolejowa od pewnego czasu mierzy się z problemem rekrutacji specjalistów reprezentujących takie zawody jak ustawiacz, rewident taboru czy maszynista. Wynika to między innymi z nowych możliwości rozwoju zawodowego, które pojawiają się wraz ze zmieniającym się dynamicznie rynkiem pracy i stanowią konkurencyjną ofertę. Tym bardziej ważne staje się świadome kształtowanie środowiska pracy, które będzie atrakcyjne również dla młodego kandydata, poszukującego drogi rozwoju zgodnej z cenionymi wartościami. Warto przez to pokazać kandydatom, że branża kolejowa nieustannie się rozwija i dlatego można wiązać z nią swoją karierę.  

Korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością pomaga zbadać potrzeby różnych grup pracowników i zbudować system zarządzania zasobami ludzkimi, który będzie przyjazny dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy narodowość. Tym samym zwiększamy szansę na wzmacnianie kultury organizacyjnej firmy dbającej nie tylko o rozwój pracowników, ale także o relację czy panującą atmosferę.

Co więcej, z badań prowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że zarządzanie różnorodnością pobudza innowacyjność, zaangażowanie oraz kreatywność zespołów. Istotne jest również, że firmy wspierające różnorodność umacniają relacje ze swoimi pracownikami, co może przyczynić się do zmniejszenia rotacji w zatrudnieniu.

Praca na kolei nie zna płci

Jest jeszcze jeden powód, dla którego zarządzanie różnorodnością w branży kolejowej jest niezwykle ważne. Nadal panuje przeświadczenie, iż kolej jest miejscem pracy zarezerwowanym dla mężczyzn. Prawdą jednak jest, że wśród stanowisk kolejowych znajdują się takie, które cieszą się zainteresowaniem również wśród kobiet. Grupa DB Cargo Polska promuje rekrutacje na stanowiska bez względu na płeć poprzez m.in. wykorzystywanie w ofertach pracy zdjęć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W efekcie wśród pracowników firmy znajdują się również maszynistki, rewidentki taboru czy panie wykonujące prace ślusarskie, a w samym zarządzie zasiadają dwie kobiety.  

Edukacja a różnorodność, czyli jak wspierać zarządzanie różnorodnością wśród pracowników

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy stanowi nie lada wyzwanie, któremu nie sposób sprostać bez zaangażowania ze strony pracowników. Dlatego tak istotne jest, by wraz z polityką różnorodności szły działania edukacyjne, których celem jest zwiększanie jej świadomości w organizacji. Ważne, by tworzyć takie rozwiązania, które będą angażować pracowników i tym samym zachęcą ich do współodpowiedzialności za budowanie przyjaznego środowiska pracy, w którym wszyscy dbamy o poszanowanie różnorodności i równe traktowanie.

Przykładem takich działań mogą być cykliczne wydarzenia, które w DB Cargo Polska funkcjonują pod nazwą #różnoroDNI. W tym roku, dzięki webinarom online dostępnym dla wszystkich, pracownicy mogli dowiedzieć się więcej na temat mobbingu, wypalenia zawodowego i różnorodności kulturowej.

Na koniec pamiętajmy, że zarządzanie różnorodnością pozwala tworzyć środowisko pracy, w którym doceniamy indywidualne kompetencje pracowników, widząc w nich potencjał do wprowadzenia dobrych zmian dla całej organizacji.

Źródło informacji: DB Cargo Polska

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz